Årsplan 2017

Årsplan 2017

Publisert av Anne Kristine Larsen den 04.01.17. Oppdatert 15.10.17.

ÅRSPLAN 2017


                     SAMSPILLTIDER:

 

Aspiranter          Torsdag 1500-1600          (Hus D Skøyen skole). Camilla (98807733)
Junior Peik         Torsdag 1730-1900          (Hus D Skøyen 1. etg) Camilla (98807733)
Hovedkorps       Torsdag 1730-2000          (Hus D Skøyen 1. etg allrom). Marte (99398987).


 

12/1            Oppstart samspill. Born to play møte med barna.
Foreldremøte aspirant og junior kl 18, 2. etg hus D Skøyen skole.

Uke 3          Oppstart individuell undervisning

25/1            Samspill med Barat due for Hovedkorpset 1415-1615 i gymsal D, Majorstuen .

28/1            Åpen dag på Majorstuen skole. Hovedkorpset spiller med Barat Due.
Eksakt tid kommer senere.

17/2            Karneval på Skøyen skole. Hovedkorps. Info om tid kommer senere (08-1130).

6/4               Kl.1800; huskonsert og medaljeseremoni for alle.

20/4            Kl.1800; årsmøte og i 2. etg hus D Skøyen skole.
                     Foreldrefest etter årsmøtet. Still opp (info kommer)

22/4            Marsjseminar for Hovedkorps og Junior (Info kommer om tider)

4/5               Marsj seminar  (Litt lang torsdag fra 17-2030)

5-7/5           Loppemarked

11/5            Marsj seminar  (Litt lang torsdag fra 17-2030)

16/5            Hovedkorpset og Junior går for skolebarna i nærmiljøet.
Aspirantene bidrar med duskebæring.
Nærmere info kommer. Behov for foreldre til å hjelpe til.

 

17/5            Hovedkorpset og Junior spiller i byen og alle får være med å marsjere.
Nærmere info kommer. Alle med fra 1445 på Skøyen skole. Info om oppmøtetider kommer.

 

8/6               Aspirant tur til Akershus

15/6            Avslutning med litt grill (Dette kan bli endret avhengig av spilling for Lions)

?                   Lions konsert (Dato er ikke klart enda)

18/6              Sommertur Junior til Tusenfryd. 

18/6            Hovedkorpset spiller på utegudstjeneste oppmøte i kirken i sommeruniform kl 1000.

25-29/6      Sommertur Hovedkorps til Spiterstulen og Galdhøpiggen.


 


HØST

24/8            Oppstart samspill.

26-27/8      Oppstartseminar (Hovedkorps) på Knattholmen. Mer info senere.

Uke 35       Oppstart individuelle timer.

23-24/9      Loppemarked

21-22/10         Seminarhelg på Skøyen skole. Konsert i Skøyen Kirke søndag kl. 15. 

25/11          Ungdomsskolegruppa spiller på julemarked i kirken.

3/12            Julespilling alle Nedre silkestrå, Casinetto, Hoffsgrenda og Skøyen terrasse. .
Eget program kommer.

16/12          Seminar og julekonsert