Årsplan 2018

Årsplan 2018

Publisert av Therese Koppang den 28.01.18. Oppdatert 06.09.20.

SAMSPILLTIDER:

Aspiranter           Torsdag 1600-1700         (Hus D Skøyen skole). Camilla (98807733).

Junior Peik          Torsdag 1730-1900         (Hus D Skøyen 1. etg) Camilla (9880773), Merethe (95154138)

Hovedkorps        Torsdag 1730-2000         (Hus D Skøyen 1. etg allrom). Marte (99398987).

UngPeik                   Annenhver tirsdag 1800-1930      (Hus D Skøyen 1. etg). Andreas (48202980).

VoksenPeik         Annenhver torsdag 1900-2000    (Hus D Skøyen 1. etg). Tor (90517061).

 

 

4/1                  Oppstart samspill Junior

11/1                 Oppstart samspill Aspirant og Hovedkorps og VoksenPeik

Uke 3              Oppstart individuell undervisning

10/1                Samspill med Barat due for Junior 1415-1615 i gymsal D, Majorstuen.

24/1                Samspill med Barat due for Junior 1415-1615 i gymsal D, Majorstuen.

25/1                Foreldremøte for aspirant og junior 18-19 i Hus D 2 etasje.

27/1                Åpen dag på Majorstuen skole. Junior spiller med Barat Due. Eksakt tid kommer senere.

17/2                Karneval på Skøyen skole. Hovedkorps. Info om tid kommer senere (08-1130).

28/2               Ungdomsgruppa spiller på Uranienborghjemmet.

3-4/3              Seminar og vinterkonsert hvor alle får vist fram det de har øvd på i høst og vinter (tider for du ulike gruppene kommer senere).

19/4                Kl.1800; årsmøte og i 2. etg hus D Skøyen skole.

                        Foreldrefest etter årsmøtet still opp (info kommer)

19/4                Marsj seminar (Litt lang torsdag fra 17-2030)

28-29/4     Loppemarked

26/43             Marsj seminar (Litt lang torsdag fra 17-2030)

5/5                 10-15 Marsjseminar for Hovedkorps og Junior på Skøyen skole.

                        15-1630  Vi viser fram marsjferdigheter for foreldrene og har medaljeseremoni. Alle stiller i uniform (aspiranter får under seremonien).

16/5                Hovedkorpset og Junior går for skolebarna i nærmiljøet. Aspirantene bidrar med duskebæring. Nærmere info kommer. Behov for foreldre til å hjelpe til.

17/5                Hovedkorpset og Junior spiller i byen og alle får være med å marsjere. Siden vi er 90 år lager vi lunsj sammen på skolen mellom barnetog og lokaltg. Nærmere info kommer. Alle med fra 1445 på Skøyen skole. Info om oppmøtetider kommer.

7/6                 Aspirant tur til Akershus

14/6                Hovedkorpset spiller for Lions på tiedemannsstuen (vanlig oppmøte 1730).

16-17/6          Sommertur Junior (dato kan endres etter foreldremøte).

18/6                Hovedkorpset spiller på utegudstjeneste oppmøte i kirken i sommeruniform kl 0900.

13/6                10/1     Samspill med Barat due og junior 1415-1615 i gymsal D, Majorstuen.

21/6                Maja dagen Junior spiller på Majorstuen skole (Antrekk College genser).

24-29/6         Sommertur Hovedkorps.
HØST

23/8               Oppstart samspill.

24-26/8         Oppstartseminar (Hovedkorps) på Havna, Tjøme. Mer info senere.

Uke 35            Oppstart individuelle timer.

22-23/9     Loppemarked

19-21/10         Seminarhelg med jubileums/Høstkonsert søndag. Detaljer kommer senere.

24/11              Ungdomsgruppa spiller på julemarked i kirken.

2/12                Julespilling alle Nedre silkestrå, Casinetto, Hoffsgrenda og Skøyen terrasse. Eget program kommer.

15/12              Seminar og julekonsert

20/12              Juleavslutning. Aspiranter med pepperkaker til vanlig øvetid. Junior kl 17 med julegrøt og Hovedkorps kl 18 med julegrøt og bingo.

Julekonsert og resten av julespillingen kommer senere