Peik er skolekorpset for Majorstua og Skøyen skoler. Det ble stiftet 1. februar 1928, og debuterte I 17-maitoget året etter, i 1929.

 
Peik ble også Skøyen skoles korps. Skøyen skole ble grunnlagt I 1998 med klassetrinn 1-7.
Elevene fra Skøyen fikk Majorstuen skole som ungdomsskole, og dermed ble Skøyen skole også en naturlig rekrutteringsarena for Peik.

I dag er korpset et levende korps med god rekruttering og glade barn.