Peik er som skolekorps flest, avhengig av egeninntekter i form av medlemskontingenter og inntektsbringende medlemsaktiviteter.
I tillegg får vi noe offentlig tilskudd.
Alle pengene går til gode instruktører og dirigenter, førsteklasses instrumenter og landets fineste skolekorpsuniformer!Korpsets to årlige loppemarked står for en god del av inntektene,
og er med på å skape god stemning blandt foreldre og musikanter.