Peik Skolekorps har en flott uniform som er inspirert av bunad fra Guldbrandsdalen.
I starten var det bare gutter som spilte i Peik, senere har heldigvis jenter også fått være med, og de får gå i skjørt i stedet for nikkers.

Peik har en Uniform, en vinter/jule-uniform og en mer uformell sommeruniform som vi bruker på turer og lignende.
Her ser dere noen eksempler.
I vedlegget under står en oversikt over hvilke deler de ulike uniformene skal bestå av, og hva som gjelder for henholdsvis Aspirant, Junior og Hovedkorps.